COvid-19

COVID BRIEF 7

AANDAG: ALLE GRAAD 1-11 OUERS EN VOOGDE

In ooreenstemming met die aankondiging wat op 23 Julie 2020 deur ons president gemaak is, die volgende:

  1. Alle graad 1-6 leerders, sowel as graad 8-11 moet by die huis bly vir die volgende 4 weke. Die datums waarop hulle moet terugkeer skool toe, sal aan u deurgegee word sodra ons bevestiging van die regering en die Departement van Onderwys ontvang.

  2. Die verwagte datum waarop GRAAD 7’s moet terugkeer, is Maandag, 10 Augustus 2020. Ons sal u egter op datum hou met inligting wat aan ons deurgestuur word vanaf die Departement van Onderwys.

Dit is uiters belangrik dat ouers op datum bly met inligting wat ons aan u deurstuur via Whatsapp, Facebook en ons Webtuiste: www.dewetsdorp.co.za.

Wees veilig en sien asseblief met groot deernis om na u kinders se fisieke, sowel as emosionele gesondheid.

JH POTGIETER

Skoolhoof

COMBINED SCHOOL